Om Svedala Handel
Svedala Handel är en intresseförening för handlarna i Svedala.
Svedala Handel är en intresseförening för företag som bedriver handel i Svedala kommun.
Föreningens mål är att visa upp Svedala som en levande och konkurrenskraftig handelsort.


Nätverk
Våra medlemmar och samarbetspartners träffas ett par gånger per år för att
utbyta idéer och diskutera evenemang och aktiviteter.

Marknadsföringskampanjer
Ett antal gånger per år ska vi tillsammans kommunicera ut ett starkt reklambudskap via olika media.
Kampanjerna utformas och drivs av professionella marknadsförare.

Handels språkrör
Styrelsen företräder våra medlemmars önskemål i frågor som rör handeln på lokal politisk nivå.
Vi är med och påverkar vår framtid i kommunen.


Svedala Handels styrelse och valberedning.